ورود به سايت  ثبت نام كاربر 
  English (United States)   fa-IR
  جستجو
 
Magnetic Particle بازرسی فنی و تست های غير مخرب به روش ذرات مغناطيسی

تعريف :تست و بازرسی مواد به روش ذرات مغناطيسی بر این اصل استوار است که اگر قطعه مورد آزمايش از
جنس مغناطيس شونده باشد و از آن مغناطيس عبور داده شود 
، خطوط قواي مغناطيس در برخورد با ناپيوستگي
ها (تقريباً)عمود بر جهت ميدان تغيير مسير مي دهند و ميدان نشت قويي را به وجود مي آورند .اين ميدان نشت
در سطح و بالاي قطعه مغناطيده قرار دارد ، حال چنانچه ذرات ريز مواد مغناطيس شونده بصورت خشك يا معلق در
مايع ير روي سطح قطعه پاشيده شود ، در محل وجود عيب ، تجمع نموده پل مغناطيسي که به اين ترتيب تشكيل
.مي شود ، محل ، اندازه و شكل ناپيوستگي را تعيين مي نماید
:به روش ذرات مغناطيسي عبارتند از NDT کاربرد : کاربردهاي صنعتي بازرسي فنی
 بازرسي فرآيندي ، بازرسي نهايي . بازرسي دريافتي ، تعميرات جزيي و آلي
هر چند بازرسي فرايندي ، نقصها درحين فرايند توليد بسيار سريع نمايان مي شوند . اما در بازرسي نهايي
تضمين بيشتري براي بي نقص بودن قطعات وجود دارد . در حين بازرسي هم قطعات خريداري شده نيمه تمام
و هم مواد اوليه براي تشخيص نقصهاي اوليه آزمون مي شوند.بازرسي ميلگردها ،تسمه ها ، شمشهاي آهنگري و
.ريختگي هاي ماسه اي وارده با اين روش انجام مي شود
،در صنايع حمل و نقل (جاده اي ، راه آهن ، هوايي و دريايي) بر اساس برنامه هاي منظم تعميرات آلي موجود
 ،قطعات حساس را براي شناسايي ترکها بازرسي مي کنند . ميل لنگها ، قابها ، چرخ لنگرها ، قلابهاي جرثقيل 
پره هاي توربين بخار نمونه هایي از قطعات آسيب پذير به شكست به ويژه شكست ناشي از خستگی اند ؛
 ،  و بنا براين به بازرسي منظم نياز دارند .، سيستم بازرسي به وسيله ذرات مغناطيسي را مي توان  به سادگي
خودکار کرد و در نتيجه ، بازرسي مطمئن و نسبتاً بدون زحمتي انجام داد . در حالي که سيستم خودکار در حال 
.انجام وظايف مكانيكي خود است ، مسئول بازرسي مي تواند تمام وقت خود را صرفاً به بازرسي اختصاص دهد 
.آهنگ توليد متناسب با عمليات متعددي است که همزمان در ايستگاه هاي مختلف انجام مي شود
<<<که توسط این شرکت تامین می گردد در ذیل آمده است MT تجهیزات لازم جهت انجام تست >>>

 
(MT) تستهای میدانهای مغناطیسی
 
محصولات
 
 
Copyright © 2011 Partokaran tabesh,All Rights