ورود به سايت  ثبت نام كاربر 
  English (United States)   fa-IR
  جستجو
 
Visual Testing بازرسی چشمی

تعريف :بازرسی مواد به روش بازرسي چشمي عبارتست از کنترل روز به روز وضعيت قطعات مورد ساخت و
رسيدگي از نظر پذيرش آنها طبق مشخصات، معمولاٌ نخستين مرحله در بررسي هر قطعه ، بازرسي چشمي آن
.است. بازديد يا بازرسي چشمي يكي از مهمترين و متداول ترين روش بازرسي به شمار مي آيد
پارامترهاي مهم در بازرسي چشمي عبارتند از شدت نور محيط و نوع نور محيط ، شرايط سطح وآماده سازي
سطح مانند تميز کاري قطعه، زاويه نور نيز خيلي اهميت دارد ،چون بعضي از عيوب سطحي فقط تحت
.تابش نور صحيح (تابش نور تحت زاويه مناسب )آشكار مي شوند
کاربرد : تمام عيوب ظاهري اعم از عيوب سطحي ، ترکهاي سطحي ،نادرستي شكل ، انحرافات در اندازه و
غيره را مي توان با بازرسي چشمي پيدا کرد.بازرسي چشمي به عنوان يك روش بازرسي غير مخرب
.بازرسي غير مخرب ، براي مواد خام و محصولات نيمه تمام يا تمام شده مورد استفاده مي باشد
با بازرسي چشمي حين توليد ، همينطور دربررسي نهائي مي توان از روي شكل هندسي ، ابعاد و خصوصيات
سطحي رنگ ،شفافيت و علائم مشخصه ديگر در مورد محصول داوري نمود . بازرسي چشمي صحيح قطعات و
بررسي شكل ظاهري آنها چه با چشم غير مسلح ، چه با ذره بين يا اندسكوپ انجام شود ، در
.تشخيص عيوب متالورژيكي حائز اهميت است و مي تواند مبناي برنامه ريزي براي بازرسي هاي بعدي باشد
:تجهيزات تست و بازرسی چشمی بسيار متنوع ميباشند که از آن جمله ميتوان به موارد ذیل اشاره کرد
ویدئواسکوپ و بوراسکوپهای صنعتی : انواع دستگاه های ویدیواسکوپ با طول و قطرهای مختلف با
(Stereo Measurement) امکان ذخيره فيلم و عکس و همچنين با قابليت اندازه گيری عيوب
گيج های جوشکاری:انواع گيج های جوشکاری جهت بازرسی ابعادی جوش آینه، چراغ قوه و ذره بين های بازرسی
<<<که توسط این شرکت تامین می گردد در ذیل آمده است VT تجهیزات لازم جهت انجام تست >>>


 
(VT)تستهای چشمی
Set 3 Piece 2mm

Bore Viewer
Set 3 Piece 2mm
اطلاعات بيشتر

Industrial Borescope

اطلاعات بيشتر

Industrial Borescope

اطلاعات بيشتر

Set 22 piece

Mirror Light Probe
Set 22 piece
اطلاعات بيشتر

Video Boroscope

اطلاعات بيشتر

Gauge

Welding Inspection
Gauge
اطلاعات بيشتر

صفحه 1 از 1

 
محصولات
 
 
Copyright © 2011 Partokaran tabesh,All Rights